Teva

Мисията на Teva е да бъде световен лидер в генеричните и биофармацевтичните продукти, подобрявайки живота на пациентите.

Стремим се да бъдем новатори там, където създаваме стойност за пациентите, нашите партньори в системата на здравеопазването и нашите заинтересовани страни. Непрекъснато търсим и работим за оригинални и по-добри решения за настоящи и бъдещи непокрити потребности.

Продукти

ул. Люба Величкова 9
1407 София, България