Gedeon Richter

Gedeon Richter Plc. е специализирана фармацевтична компания, ориентирана към иновации, с централно управление в Унгария. Oсигурява ефективно лечение в над 100 държави по света. Продуктовото портфолио на компанията обхваща много и различни терапевтични области, включващи женско здраве, централна нервна система и сърдечно-съдови заболявания. Компанията произвежда повече от 200 медикамента.  Те включват оригинални, генерични и лицензионни продукти, които осигуряват ефективно и достъпно лечение в основни терапевтични области.

Гедеон Рихтер притежава разнообразно кардиологично портфолио, осигуряващо на пациентите качествено и съвременно лечение, съобразно най-новите европейски и световни гайдлайни. Компанията е сред лидерите в бранша.

BEWIM е сред новите продукти на компанията, представени на българския фармацевтичен пазар. Съдържа активното вещество прасугрел и предназначен за лечение на пациенти с остър коронарен синдром.

Гедеон Рихтер България ЕООД
Адрес: София 1330,
бул. „Акад. Иван Гешов“ № 2E

„Бизнес Център Сердика“
тел. 02/ 812 90 63
факс. 02/812 90 76
email: office@richter.bg
Website: www.richter.bg