Bracco

Bracco е международна група от компании, активна в сектора на здравеопазването и лидер в образната диагностика. Компанията в момента има 3420 служители. В областта на научноизследователската и развойна дейност Bracco инвестира приблизително 10% от референтния си оборот в секторите за образна диагностика/интервенционална кардиология и медицински изделия и разполага с портфолио от над 2000 патента. Основните продукти на Групата са контрастни вещества, лекарствени субстанции, апаратура и медицински изделия. ACIST medical systems (част от Bracco Group), Минесота, e основана от интервенционен кардиолог.

В момента ACIST е катализатор на иновациите, помагайки на интервенционните кардиолози бързо да визуализират, оценят и подобряват лечението на своите пациенти.“

Brochures

ул. Пирински проход 24
1618 София, България
Ewopharma BG
Мелина Митева 0886592977
Павел Калински 0885897143