BBraun Medical

В продължение на повече от 15 години Б. Браун, чрез своите дистрибутори, се фокусира върху развитието на продуктово портфолио, базирано на научни изследвания и иновация. В началото на 2007 г., паралелно с присъединяването на България към Европейския Съюз, Б. Браун България се учредява с ясната визия да бъде предпочитаният партньор в здравния сектор за пациенти, клиенти и служители.

Това, което започна през 1839 г. като малка аптека в Мелзунген, Германия, се превърна в уникална история на успеха: днес нашият семеен бизнес с 64 000 служители в 64 държави по света, е един от световните лидери на продукти за здравеопазването. Иновативният и предприемачески дух позволява на семейния бизнес да се превърне в глобална корпорация само за шест поколения.

Б. Браун е един от водещите световни доставчици на здравни продукти днес, снабдявайки световния пазар на здравеопазване с продукти и системи за анестезия, интензивно лечение, кардиология, екстракорпорално лечение и хирургия, както и предоставя продукти и услуги за клиники, лекари в частни практики, както и за сектора на домашните грижи.

Устойчивостта е част от ценностите на нашата компания и ключов фактор за успеха на Б. Браун. Като корпоративно отговорна компания, ние сме поели отговорни задължения в икономически, екологичен и социален смисъл.

Понастоящем, повече от 100 посветени професионалисти във всички медицински области, както и в сферата на ИТ, придават облика на Б. Браун България.

Нашият бранд е B. Braun – Sharing expertise. Нашата марка демонстрира,че постигаме целите си чрез споделяне на опит с нашите партньори, клиенти и служители.

Ние в B. Braun работим усилено всеки ден, за да подобрим медицинските грижи и здравето на пациентите по целия свят. Какво ни прави успешни? Нашият опит от над 182 години. Нашата иновативна сила, която превръща нашата визия в реалност. И нашата страст, която мотивира нашите служители да направят B. Braun една от водещите световни компании за медицински технологии.

„Б. Браун Медикал” ЕООД
Адрес: гр. София 1592, район Искър
бул. „Христофор Колумб” № 64, сграда А2, офис 111
БУЛСТАТ: 175016820
Управител: Хорст Щюер и Манфред Марле
Tel.:(02) 80 76 740
Fax.: (02) 975 39 99