Сервие е първата независима френска фармацевтична компания.
В момента във фирмата работят 21 000 служители в това число 2 200 изследователи, които разработват медикаментите на бъдещето.
През 2016 г. 25% от общия оборот е инвестиран в научно-изследователска дейност.
22 молекули понастоящем са в процес на разработка, в следните области: онкология, кардиология, метаболитни заболявания, невро-психиатрия и ревматология.
Сервие има присъствие в 148 държави, на 5 континента.
В България фирмата присъства над 20 години, с 24 регистрирани медикамента.