Gedeon Richter Plc., със седалище в Будапеща/ Унгария, е голяма фармацевтична компания в Централна Източна Европа с разширяващо се пряко присъствие в Западна Европа, Китай и Латинска Америка.

Продуктовото портфолио на компанията обхваща много и различнитерапевтични области, включващи женско здраве, централна нервна система и сърдечно-съдови заболявания. Компанията произвежда повече от 200 медикамента.  Те включват оригинални, генерични и лицензионни продукти, които осигуряват ефективно и достъпно лечение в основни терапевтични области.

Гедеон Рихтер притежава разнообразно кардиологично портфолио, осигуряващона пациентите качествено и съвременно лечение, съобразно най-новите европейски и световни гайдлайни. Компанията е сред лидерите в бранша.

BEWIM е сред новите продукти на компанията, представени на българския фармацевтичен пазар. Съдържа активното вещество прасугрел и предназначен за лечение на пациенти с остър коронарен синдром.

www.richter.bg

Адрес: София 1330, бул. „Акад. Иван Гешов“ № 2E „Бизнес Център Сердика“ тел. 02/ 812 90 63 факс. 02/812 90 76

email:office@richter.bg