Bracco е международна група от компании, активна в сектора на здравеопазването и лидер в образната диагностика. Компанията има в момента има 3420 служители. В областта на научноизследователската и развойна дейност Bracco инвестира приблизително 9% от референтния си оборот в секторите за образна диагностика/интервенционална кардиология и медицински изделия и разполага с портфолио от над 2000 патента. Основните продукти на Групата са контрастни вещества, лекарствени субстанции, апаратура и медицински изделия.

www.bracco.com

Контакти:

Мелина Митева 359886592977 m.miteva@ewopharma.bg

Павел Калински 0885897143 p.kalinski@ewopharma.bg