ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА

EEST (UTC+3)

Събота, 26 Юни 2021
8:00
Откриване и приветствени думи
Проф. Пл. Гацов, Доц. В. Велчев
8:00 – 10:00
Сутрешна сесия Коронарна физиология и миокардна исхемия: образна диагностика /с подкрепата на Тева/
Модератори: Проф. Пл. Гацов, Доц. В. Велчев
8:00‐8:30
Вътресъдови методи за оценка на коронарния кръвоток и резерв
Проф. Пл. Гацов
8:30‐9:00
Ехокардиографски стрес‐тестове
Проф. Ел. Кинова
9:00‐9:30
Миокардна стрес‐сцинтиграфия, КТ, ЯМР, РЕТ
Доц. М. Недевска
9:30‐10:00
Интакоронарна ЕКГ – принципи и диагностична стойност за откриване на миокардна исхемия
Проф. Д. Василев
10:00 – 10:15
Кафе-пауза
10:15 – 11:45
Предаване на случаи на живо от болница Аджъбадем Сити Клиник, Болница Токуда, София /с подкрепата на Евофарма/Брако/
Модератори: Проф. И. Петров, Проф. Д. Василев
Панел: Доц. В. Велчев, Проф. Пл. Гацов, Проф. Н. Рунев
11:45 – 12:45
Сателитен симпозиум Берлин‐Хеми
12:45 – 14:00
Обяд
14:00 – 14:30
Лекция
14:30 – 15:00
Лекция
TBC
15:00 – 16:00
Следобедна сесия I /с подкрепата на Сервие/
15:00‐15:20
Вътресъдови образни методи за оценка на коронарните лезии
Проф. Ф. Алфонсо, Испания
15:20‐15:40
Роля на измерването на абсолютния коронарен кръвоток и IMR
Д‐р Ф. Риверо, Испания
15:40‐16:00
FFR ангио
Д‐р. А. Милкас, Гърция
16:00 – 16:30
Кафе‐пауза
16:30 – 17:00
Сателитен симпозиум Тева
17:00 – 18:00
Следобедна сесия II Интердисциплинарна сесия
17:00‐17:30
Контраст‐индуцирана нефропатия – диагностика, профилактика, терапия
Проф. Б. Богов
17:30‐18:00
Фармакологична стерс-ехокардиографска оценка на съществуваща коронарна стеноза
Доц. О. Калпак, Доц. Валентина Андова, РС Македония
Неделя, 27 Юни 2021
08:30 - 09:00
Сателитен симпозиум Мерк
9:00 – 11:00
Сутрешна сесия Анатомично‐физиологична викторина с въпроси и отговори
Доц. Ю. Няголов, Доц. Н. Белова, Д‐р М. Денев
9:00 – 9:20
Анатомия на коронарните артерии
9:20 – 9:40
Физиология на коронарните артерии
9:40 – 10:00
Миокардна исхемия
10:00 – 10:20
„Зашеметен” миокард
10:20 – 10:40
Хиберниран миокард
10:40 – 11:00
Contemporary vascular access in the cardiac catheterization laboratory
9:55 – 10:00
Миокардно пре‐ и посткондициониране
11:00 – 11:15
Кафе-пауза
11:15 – 12:00
Представяне на клинични случаи /с подкрепата на Астра Зенека/
Случай 1
Случай 2
Случай 3
Случай 4
12:00
Закриване на курса
12:00 – 13:00
Обяд
13:00
Отпътуване за София
Изтеглете пълната програма